پارکابی رانا مشکی

0 نظر
0 تومان
کد محصول: رانا
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

یک دست پارکابی شامل 4 عدد برای 4 درب رانا

با نصب پارکابی، رکاب ها را در برابر آثاری مانند خط و خراش و رنگ پریدگ...